string (13) " asd"
        asd
La multi ani 2017! - Stiri - Milostenie.ro

La multi ani 2017! 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieţii şi al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută şi nevăzută, Care ai pus vremile şi anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească şi întru tot bună, mulţumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieţii noastre şi Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta şi păzeşte pe binecredincioşii creştini români de pretutindeni, pe păstorii şi învăţătorii noştri; înmulţeşte zilele vieţii noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească şi ne dăruieşte sporire în toate faptele cele bune. Dăruieşte de sus bunătăţile Tale întregului Tău popor: sănătate şi mântuire şi întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, ţara noastră cu toate oraşele şi satele, izbăveşte-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întăreşte-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine şi întreolaltă, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulţumire Ție, Părintelui Celui fără de început şi Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului şi bunului şi de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o fiinţă, şi a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului şi Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin